Převod REM na PX a naopak

rem
px


px

Co je to převodník REM na PX a naopak?

Převodník rem na px a naopak je online nástroj, který umožňuje snadno převádět hodnoty mezi těmito dvěma jednotkami velikosti v typografii a designu webových stránek. Tento převod je založen na výchozí hodnotě, která je obvykle nastavena na 16 px, což je standardní velikost písma pro většinu webových prohlížečů. Uživatelé si však mohou nastavit vlastní výchozí hodnotu, pokud jejich projekt vyžaduje jiné nastavení.

Jednotky rem (root em) a px (pixel) jsou základními stavebními bloky pro definování velikostí písma, mezer a dalších vizuálních prvků v CSS (Cascading Style Sheets). Zatímco px je pevná jednotka, která určuje přesnou velikost na obrazovce, rem odkazuje na velikost písma definovanou na nejvyšší úrovni dokumentu (root element), což umožňuje vytvářet škálovatelnější a přístupnější designy.

Proč převádět rem na px a naopak?

  • Škálovatelnost a přístupnost: Použití rem umožňuje lepší škálovatelnost a přístupnost webových stránek. Změnou velikosti písma v kořenovém elementu se automaticky upraví velikosti všech prvků definovaných v rem, což je užitečné pro uživatele s různými preferencemi velikosti písma.
  • Konzistence: Převod mezi rem a px pomáhá udržovat konzistenci v designu, umožňuje designérům a vývojářům snadněji sledovat a upravovat velikosti prvků podle potřeby.
  • Pracovní postupy: Někteří designéři a vývojáři mohou preferovat práci s pevnými px hodnotami pro přesné umístění prvků, zatímco jiní mohou dát přednost rem pro lepší škálovatelnost a přístupnost. Převodník umožňuje snadno přecházet mezi těmito jednotkami.

Co tyto jednotky znamenají?

  • Pixel (px): Pevná jednotka, která určuje přesnou velikost prvků na obrazovce. Jeden pixel odpovídá jednomu bodu světla na digitálním displeji.
  • Root em (rem): Relativní jednotka, která je odvozena od velikosti písma kořenového elementu HTML dokumentu. Pokud je velikost písma kořenového elementu 16px, pak 1 rem = 16px. Použití rem umožňuje snadno škálovat velikosti všech prvků v rámci dokumentu změnou jedné hodnoty.

Převod mezi rem a px je klíčovým nástrojem pro moderní web design a vývoj, který podporuje tvorbu responzivních, přístupných a esteticky příjemných webových stránek.