Převod jednotek – teplota

Převodník teplotních jednotek

Převod jednotek teploty: Rozehřejte své znalosti

Teplota je základní fyzikální veličina, která vyjadřuje stupeň tepelné energie nebo „tepla“ v objektu nebo prostředí. V běžném životě se s teplotou setkáváme neustále, ať už při kontrole počasí, vaření, nebo regulaci vytápění domácností. Teplota se může měřit a vyjadřovat v různých jednotkách, přičemž nejrozšířenějšími jsou stupně Celsia (°C), Fahrenheit (°F) a Kelvin (K).

Převod mezi těmito jednotkami je nezbytný v mnoha situacích, jako je vědecký výzkum, mezinárodní kuchyně, nebo jednoduše při cestování do zemí, kde se používá odlišný teplotní standard. Převod teplotních jednotek umožňuje lépe porozumět a interpretovat informace a zajišťuje přesnost v různých aplikacích a disciplínách.

Teplotní jednotky se liší v závislosti na zemi nebo regionu

 1. Stupně Celsia (°C):
  • Většina světa: Většina zemí, včetně Evropské unie, Kanady (pro většinu účelů), Austrálie, Indie a mnoha asijských, afrických a jihoamerických zemí, používá stupně Celsia. Tato jednotka je běžně používána pro všechny účely, od meteorologie po vaření.
 2. Fahrenheit (°F):
  • Spojené státy: Spojené státy jsou jednou z mála zemí, které stále používají Fahrenheit pro většinu teplotních měření, včetně počasí, vaření a měření tělesné teploty.
  • Bahamy, Beliz a Kajmanské ostrovy: Tyto země také používají stupně Fahrenheit pro většinu běžných teplotních měření.
 3. Kelvin (K):
  • Vědecká komunita po celém světě: Kelvin je preferovanou jednotkou pro vědecké účely na celém světě, zejména v oblastech jako je fyzika a chemie. Je to proto, že Kelvin je absolutní teplotní škála založená na termodynamických principech.

Je zajímavé, že některé země, jako je Kanada, používají kombinaci těchto jednotek. Například v Kanadě je běžné vidět počasí hlášené ve stupních Celsia, zatímco vaření a pečení může být často uváděno ve stupních Fahrenheit.

Tento rozdíl v teplotních jednotkách odráží kulturní a historické aspekty každé země a je důležitý pro mezinárodní komunikaci a vědeckou spolupráci.

Jak převádět teplotní jednotky?

S naším online převodníkem teplot můžete snadno převádět mezi teplotními jednotkami. Stačí zadat zdrojovou hodnotu a vybrat, na jakou jednotku chcete převést.

Pojďme se podívat na několik praktických příkladů převodu teplotních jednotek:

 1. Převod stupňů Celsia na Fahrenheit:
  • Vzorec: (°C × 9/5) + 32 = °F
  • Příklad: 25°C je rovno (25 × 9/5) + 32 = 77°F
 2. Převod Fahrenheit na Celsia:
  • Vzorec: (°F − 32) × 5/9 = °C
  • Příklad: 68°F je rovno (68 − 32) × 5/9 ≈ 20°C
 3. Převod Celsia na Kelvina:
  • Vzorec: °C + 273.15 = K
  • Příklad: 100°C je rovno 100 + 273.15 = 373.15 K
 4. Převod Kelvina na Rankine:
  • Vzorec: K × 9/5 = °R
  • Příklad: 0 K je rovno 0 × 9/5 = 0°R
 5. Převod Fahrenheit na Rankine:
  • Vzorec: °F + 459.67 = °R
  • Příklad: -40°F je rovno -40 + 459.67 = 419.67°R
 6. Převod Celsia na Réaumur:
  • Vzorec: °C × 4/5 = °Ré
  • Příklad: 20°C je rovno 20 × 4/5 = 16°Ré