Převod jednotek – výkon

Co je to výkon a jaký je jeho vzorec?

Výkon – jedna z nejzákladnějších, ale zásadních veličin ve fyzice, inženýrství a každodenním životě. Pochopení a převádění jednotek výkonu vám umožní lépe navigovat v technickém světě, ať už jde o výběr správného motoru pro vaše vozidlo, vypočítání energetické účinnosti domácích spotřebičů, nebo porozumění specifikacím průmyslových strojů.

Výkon je množství práce vykonané za jednotku času. V Mezinárodním systému jednotek (SI) se výkon měří ve wattech (W). Jeden watt je definován jako jeden joule práce vykonaný za sekundu.

Tip: Mohly by vás také zajímat převody jednotek energie.

Další běžně používané jednotky výkonu zahrnují:

 • Kilowatty (kW): Často používané pro popis výkonu motorů a velkých elektrických zařízení.
 • Koňské síly (HP): Tradiční jednotka výkonu, stále populární v automobilovém průmyslu.
 • Kalorie za hodinu: Někdy používané v potravinářství nebo dietologii.
 • Kilokalorie za hodinu (kcal/h): Tato jednotka se často používá v potravinářství, dietologii nebo při měření energetické účinnosti. Jedna kilokalorie za hodinu je množství energie potřebné k ohřátí 1000 gramů vody o jeden stupeň Celsia za hodinu.
 • Megawatt (MW): Používá se zejména pro měření výkonu velkých energetických zdrojů, jako jsou elektrárny nebo velké generátory. Jeden megawatt je roven jednomu milionu wattů.
 • Gigawatt (GW): Jedná se o jednotku používanou pro měření extrémně vysokého výkonu, například v případě velkých elektráren nebo v celostátních energetických sítích. Jeden gigawatt je roven jedné miliardě wattů.
 • Mikrowatt (µW): Tato jednotka se používá pro měření velmi malého výkonu, typicky v mikroelektronice nebo při testování malých elektronických komponent.
 • Terawatt (TW): Používá se pro měření obrovského výkonu, například v případě celosvětové energetické spotřeby nebo v některých vědeckých aplikacích. Jeden terawatt je roven jednomu bilionu wattů.
 • Pferdestärke (PS): Německý ekvivalent koňské síly, stále se používá v některých evropských zemích, zejména v automobilovém průmyslu.
 • Britská termální jednotka za hodinu (BTU/h): Jednotka často používaná v oblasti vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC) k vyjádření výkonu topných a chladicích systémů.

Příklady převodu jednotek výkonu

Převody mezi různými jednotkami výkonu jsou nezbytné pro porozumění a porovnání technických specifikací v různých systémech měření. Pojďme se podívat na některé konkrétní převody jednotek výkonu a jejich vzorce.

 1. Převod mezi wattem a koňskou sílou (HP)
  • 1 koňská síla je přibližně rovna 745.7 wattů.
  • Příklad: Převod 100 HP na waty: 100 HP × 745.7 = 74,570 W
 2. Převod mezi kilowattem a koňskou sílou
  • 1 kilowatt (kW) je roven 1.341 koňským silám.
  • Příklad: Převod 10 kW na koňské síly: 10 kW × 1.341 = 13.41 HP
 3. Převod mezi megawattem a kilowattem
  • 1 megawatt (MW) je roven 1,000 kilowattů (kW).
  • Příklad: Převod 2 MW na kW: 2 MW × 1,000 = 2,000 kW
 4. Převod mezi gigawattem a megawattem
  • 1 gigawatt (GW) je roven 1,000 megawattů (MW).
  • Příklad: Převod 5 GW na MW: 5 GW × 1,000 = 5,000 MW
 5. Převod mezi mikrowattem a wattem
  • 1 mikrowatt (µW) je roven 0.000001 wattu (W).
  • Příklad: Převod 500 µW na waty: 500 µW × 0.000001 = 0.0005 W
 6. Převod mezi britskými termálními jednotkami za hodinu (BTU/h) a wattem
  • 1 BTU/h je přibližně rovno 0.293071 watu.
  • Příklad: Převod 1000 BTU/h na waty: 1000 BTU/h × 0.293071 = 293.071 W

Vzorec pro výpočet výkonu mezi různými jednotkami – příklady

 1. Převod mezi wattem (W) a koňskou silou (HP)
  • Vzorec: 1 HP = 745.7 W
  • Pro převod z HP na W: HP × 745.7 = W
  • Pro převod z W na HP: W ÷ 745.7 = HP
 2. Převod mezi kilowattem (kW) a koňskou silou (HP)
  • Vzorec: 1 kW = 1.341 HP
  • Pro převod z kW na HP: kW × 1.341 = HP
  • Pro převod z HP na kW: HP ÷ 1.341 = kW
 3. Převod mezi megawattem (MW) a kilowattem (kW)
  • Vzorec: 1 MW = 1,000 kW
  • Pro převod z MW na kW: MW × 1,000 = kW
  • Pro převod z kW na MW: kW ÷ 1,000 = MW
 4. Převod mezi gigawattem (GW) a megawattem (MW)
  • Vzorec: 1 GW = 1,000 MW
  • Pro převod z GW na MW: GW × 1,000 = MW
  • Pro převod z MW na GW: MW ÷ 1,000 = GW
 5. Převod mezi britskou termální jednotkou za hodinu (BTU/h) a wattem (W)
  • Vzorec: 1 BTU/h ≈ 0.293071 W
  • Pro převod z BTU/h na W: BTU/h × 0.293071 = W
  • Pro převod z W na BTU/h: W ÷ 0.293071 = BTU/h

Jednodušší a rychlejší varianta, jak převést jednotky výkonu, je použití naše převodníku výše. Stačí zadat vstupná hodnotu, vstupní jednotku a výstupní jednotku.